Folyamatosan felügyeljük a társasházak energiafogyasztásait. Az állandósult fő és mellékvízmérők közötti különbségek által generált anyagi terhek visszaszorítása érdekében cégünk többször is lépéseket tett. A Vízművek Zrt.-t és a Díjbeszedő Zrt.-t már sokadik alkalommal kértük arra, hogy a vízóraállásokat le nem adó tulajdonostársakat szankcionálja, illetőleg a korábbi fogyasztási adatokból becsült értékek alapján állítson ki számlát, ezzel is enyhítve a társasházak terheit, hogy a közös költség a tényleges kiadásokat tartalmazza és ne kelljen benne indokolatlan mértékű elfolyó, vagy technikai vizet fizetni.

Társasházainkban 2014.január 01-től az albetétek ivóvíz fogyasztási adatainak meghatározását valamint azok továbbítását a Díjbeszedő Zrt. felé cégünk végzi.   

A leolvasások a gyakorlatban, ugyanazokban az időszakokban történik, mint ahogyan azt a Díjbeszedő Zrt. végzi. A leolvasás pontos időszakáról a lépcsőházban helyezünk el egy plakátot, mely tartalmazza a vízóraállások leadásának pontos határidejét. A leolvasásokhoz egy leolvasó lapot is biztosítunk, ezt a lépcsőházban kifüggesztésre kerülő plakáttal egyidőben bedobjuk minden lakó postaládájába. Ezt a leolvasó lapot kell kitöltve a lépcsőházban a falon rögzített postaládánkba bedobva visszajuttatni a megadott határidőre.

A vízórákat egy évben egyszer személyesen is leellenőrizzük, azaz egy erre a célra megjelölt időpontban a lakásokban leolvasunk mi magunk, így az éves költségvetésben biztosan minimálisra csökkenthetjük a fő és mellékvízórák közötti különbségeket és átláthatóbbá tesszük a társasházban felhasznált vízmennyiség eloszlását.

A főmérők olvasásának felügyeletét is cégünk végzi, így az elfolyó víz  [Fővízóra leolvasás aknában] mértékének három okozója közül (fő- és mellékvízórák egy időpontban történő leolvasása, mellékvízórák állásának begyűjtése, szaniterek állapota) kettő ellenőrzését és felügyeletét biztosítottnak tudhatjuk. A harmadik a lakásokban lévő szaniterek, csaptelepek állapota, azaz a csöpögő csapok megszüntetése lenne, azonban azok magántulajdonban lévő berendezések, így a lakás tulajdonosának feladata azokat karbantartani és szükségszerűen javításukról/cseréjükről gondoskodni.         

Amennyiben mellékmérője hitelessége lejárt, azaz nem kap számlát mellékmérője által rögzített fogyasztásról, úgy mihamarabb intézkedjen annak újrahitelesítéséről, vagy cseréjéről, ugyanis a főmérő után kiállított számláról lekerül és így a lakása nem vízórásként jelenik meg a rendszerben, mely átalányfizetési kötelezettséget von maga után, azaz a főmérő és az összes bejelentett mellékmérő közötti fogyasztáskülönbség fogja meghatározni az Ön lakásának fizetési kötelezettségét. Ez tapasztalataink szerint átlagosan magasabb költségekkel jár havonta, mint a fogyasztás szerinti számlázás.

Mérőállásaikat a megjelölt időpontokban természetesen közölhetik telefonon, vagy elektronikus formában is a következő elérhetőségek bármelyikén:
Telefon: 425-73-08 Hétfőtől – Péntekig   8:00 - 17:00 között
Fax: 276-48-50     (0-24h)
e-mail: nemes.g@gyongyhazplusz.hu

Társasházi közös villanyfogyasztások felügyelete

A villanyfogyasztásokat is ellenőrzésünk alatt tartjuk. Az Elektromos Művek két féle képpen számlázhat. A mérőóra állásának bediktálása alapján és évi egyszeri leolvasással, havi átalánydíjas rendszerben. A társasházakra az utóbbi a jellemző. Ennek hátránya, hogy az esetleges illegális áramvételezéseket nem látják a házkezelők. Előfordulhat ugyanis, hogy valamelyik lakó a lakását a lépcsőházi világításról táplálja meg a társasház villanyórájának terhére. Vagy valaki a pincében elhelyezett fagyasztóját a társasház vezetékeiről működteti. Ha átalánydíjas számlázással szolgáltat az Elektromos Művek, úgy ezeket a túlfogyasztásokat csak az éves leolvasás alkalmával észlelhetik. Mivel 11hónapon keresztül azonos fogyasztási átlagról kap számlát, előfordulhat, hogy 11 hónapon keresztül vételez valaki áramot és csak 1 év múlva, az éves leolvasáskor derül ki. A szolgáltató ráadásul az 1 év alatt illegálisan használt áramfogyasztást a társasháznak ki fogja számlázni.

Többek között ezért is fontos a villamos energia fogyasztásokat figyelemmel kísérni.

Fűtési költségosztás házközponti fűtéssel üzemelő társasházaknak

A házközponti fűtéssel üzemelő társasházakban a lakások közötti költségfelosztásokat a körülményekhez és a társasház felszereltségeihez képest a lehető legpontosabban határozzuk meg. Amennyiben a fűtési és használati melegvíz fogyasztások mérhetőek, úgy a mérőeszközök segítségével megállapíthatók az egyes albetétek (lakások, üzletek...stb) fogyasztása. Ha a fogyasztásokkal tisztában is vagyunk, tudnunk kell, hogy mit is osszunk fel pontosan. A felosztandó költségek meghatározásához a társasház főmérői az irányadók melyek alapján a szolgáltatók kiállítják számláikat. A fűtés és a melegvíz előállításához általában gáz és ivóvíz szükséges. A 3 szolgáltató (gáz, víz és csatorna) által kiállított számlában pontosan azoknak az értékeknek kell szerepelniük, amelyeket egyidőben olvastunk le az albetétek mérőivel, különben nem lesz pontos az elszámolás és a különbözetet is meg kell fizetniük a tulajdonosoknak tulajdoni hányad, vagy m2 arányában, attól függően, hogy az adott ház alapító okirata/Szmsz-e mit határoz meg a közös költségek felosztásának módjára. Ezeket a különbségeket tehát a lehető legalacsonyabb szinten kell tartani. Energia kontroll szolgáltatásunkkal a mérők leolvasását követően mi magunk továbbítjuk a leolvasott mérőállásokat a szolgáltatóknak, és ezzel egyidőben olvassuk az albetétekhez tartozó almérőket is, hogy a lehető legalacsonyabban tartsuk ezeket a különbségeket

A költségfelosztások alapja az energia kontroll szolgáltatásunkkal tehát biztosított. Az albetétek tulajdonosai a költségek felosztásáról természetesen kimutatást kapnak, egy díjbekérő formájában. A kimutatásban minden adatot feltüntetünk, hogy ellenőrizhető legyen a szolgáltatói számla kifizetésének biztosítása és az egyes albetétekre eső költség pontossága. A díjbekérőn feltüntetjük a szolgáltató által számlázott értékeket, a társasház által fogyasztott mennyiségeket és az összes albetét almérőjén mért m3-ek összességét. Az adatok visszaszorzásával mindenkinek lehetősége van meggyőződni a kiszámlázott költségek valódiságáról és megbizonyosodhat a költségfelosztás hitelességéről. Így minden lakás és egyéb albetét tulajdonos biztos lehet abban, hogy csak annyit fizet, amennyit fogyasztott.      

AJÁNLATKÉRÉS KAPCSOLAT

Kosár

Nincs termék a kosárban

Még vásárolok