Projektmenedzsment

Társasházkezelési gyakorlatunkra jellemzően, az általunk kezelt társasházak rendszerint részesülnek valamilyen felújításban, ugyanis minden társasháznak szüksége van tervszerű, vagy állagjavító felújításra, esetleg gazdaságossági szempontokat előtérbe helyező rekonstrukciós munkálatokra.

Társasházkezelési gyakorlatunkra jellemzően, az általunk kezelt társasházak rendszerint részesülnek valamilyen felújításban, ugyanis minden társasháznak szüksége van tervszerű, vagy állagjavító felújításra, esetleg gazdaságossági szempontokat előtérbe helyező rekonstrukciós munkálatokra. Ezeket a feladatokat kellő körültekintéssel meg kell szervezni.

A lakóközösség elhatározását követően a feladat végrehajtásának lehetőségeit fel kell térképeznünk. A felújítások tartalmának meghatározására szakértők bevonásával készíttetjük el a pontos műszaki megvalósítás terveit. A tervek beáraztatását követően a kijelölt vállalkozókat különböző szempontok szerint versenyeztetjük meg a legjobb ár-érték arány elérése céljából.

Mindezek mellett meg kell vizsgálnunk a projekt finanszírozási oldalát, azaz a kivitelezéshez rendelkezik-e a lakóközösség a megfelelő anyagi háttérrel. Amennyiben nem, úgy a finanszírozást hitel segítségével lehet megoldani. Ez esetben meg kell vizsgálnunk a társasház jogi helyzetét. Rendelkezik-e a megfelelő iratanyagokkal, költségtervekkel, melyek igazolják a megfelelő felújítási alap képzését. Rendelkezik-e a megfelelő adóbevallásokkal, igazolásokkal, melyek a köztartozás mentességét támasztja alá. Nem utolsó sorban a tulajdonosi közösség kötelezettség fizetési képessége is vizsgálat alá kerül.

A kivitelezések megvalósítása a fenti feltételeken felül a megfelelő szereplők kiválasztásával is jár. Építész, statikus, gépész, műszaki ellenőr…stb., de a legfontosabb a társasházi tulajdonosok szempontjából a megfelelő tájékoztatás. Az esetek többségében ugyanis olyan épületrész kerül felújításra, amely magántulajdonban lévő szerkezethez köthető. Ilyen például egy tetőtéri teraszfelújítás, ahol a szerkezet felújítása a társasház feladata, azonban az nem valósítható meg anélkül, hogy a lakásban lakó tulajdonos ne biztosítaná a bejutást. 

Vagy egy egyszerű csőtörés, mely nem akut probléma ugyan, de az elhasználódott vezetékszakasz kiváltásához szintén biztosítani szükséges a lakás, vagy akár több lakásba való bejutást. A lakók tájékoztatása nagyon fontos még akkor is, ha „csak” egy rovarírtásról beszélünk, hogy időben felkészülhessen mindenki az olykor kellemetlenségekkel is járó (por, zaj..stb.) jelenségek befogadására. Ha az érintett felek nem értesülnek időben a rájuk vonatkozó feladatokról, akkor nem lesz összehangolt a folyamat, mely a kivitelezés eredményességét veszélyezteti.

Pályázati támogatásokkal egybekötött projektek esetében a pályázat részvételi feltételeinek is meg kell felelnie a lakóközösségnek. Erre szintén fel kell készíteni a társasházat. Különböző volumenű pályázatokról beszélhetünk a társasházak tekintetében a leggyakoribbak azonban a kerületi Önkormányzati pályázatok, de Állami tenderek is előfordulnak, mint Panel-Program igaz, az utóbbi időben egyre kevesebb alkalommal. Amennyiben nem szükséges mérnöki számításokkal igazoltan megerősíteni a megvalósítás eredményét, úgy a pályázatokon történő képviseletet is ellátjuk.


A kivitelezések bonyolítása tehát komplex feladat, ami projekt szintű gondoskodást igényel, legyen az egy lépcsőházfestés, vagy teljes körű épület felújítás. A referenciák menüpontunk alatt láthatnak néhányat az általunk bonyolított projektek közül